สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรกดเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อย

สมัครบัตรใหม่ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติ
เหลือเวลา
1
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/10/2014
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟริสช้อยส์

 

•   ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี 2 ต่อสุดคุ้ม รับง่าย ๆ

    กระเป๋าเดินทาง เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติ

    ต่อที่ 2: รับเพิ่มอีก เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สูงสุด 5,000 บาท

    สะสมยอดใช้จ่ายทุก ๆ 25,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์

สมาชิกใหม่สมัครบัตรและได้รับการอนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสม

   เพียงสมัครสมาชิกใหม่และใช้จ่ายผ่านบัตรภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติโดยมียอดผ่อนชำระสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ

   โดยราคาสินค้าขั้นต่ำที่ผ่อนได้จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

   สมาชิกใหม่ที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์/ เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์)

    ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 31 ก.ค. 57 (ไม่รวมสมัครสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อผ่อนชำระ ณ วันสมัคร และไม่รวมสมาชิกที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือน)

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดหรือยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตในหมวดสินค้าจิวเวอร์รี่ ทองคำ

    และเครื่องประดับมีมูลค่า และหมวดการซื้อกองทุนต่างๆ รวมทั้งยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมาย

    มาคำนวนรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

   สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวก่อนทำรายการซื้อสินค้าและจะได้รับข้อความ SMS ตอบรับ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

    โดยระบบจะคำนวณรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียน SMS เท่านั้น

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

   โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้สมาชิกควรเก็บเซลล์สลิป

   และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

•   กรณีที่สมาชิกใหม่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทขอสงวนสิทธ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อกรุงศรีเฟริ์สช้อยแทน

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ เป็นสิทธิประโยชน์หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน

    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

•   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของ บมจ.กรุงศรีอยุธยา
 

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี และมีอายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

•   รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่

          -10,000 - 14,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

          -15,000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•   สำเนาบัตรประชาชน

•   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

•   ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน

    •   54,000-99,999 บาท สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •  100,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•   สำเนาบัตรประชาชน

•   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด

•  ได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนพร้อมมอบวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท

•  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดดอกเบี้ยแบบรายวันตามยอดเงินต้นคง เหลือที่แท้จริง ทำให้ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินท่านลดลงทันที

   เมื่อชำระมากกว่ายอดเรียกเก็บ หรือชำระก่อนกำหนด

•  ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปีตลอดชีพ บัตรเดียวที่ให้ท่านสมาชิกไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือรายปีตลอดไป

•  ผ่อนสบายๆ ขั้นต่ำ

   -  สำหรับการผ่อนสินค้า และเบิกถอนเงินสด ชำระคืนขั้นต่ำ 300 บาท/รายการ/เดือน

   -  สำหรับการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม ชำระคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

•  แบ่งจ่ายสบายๆ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ตลอดระยะเวลาการชำระ หรือ โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยแบบ 2 ช่วงที่ทำให้ท่าน

   แบ่งจ่ายสบายๆ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% ในช่วงแรก และชำระด้วยอัตราปกติในช่วงที่ 2

•  ไม่ต้องจ่ายงวดแรกในวันรับสินค้า และ ยังให้ระยะเวลาก่อนครบกำหนดชำระงวดแรกนานสูงสุดถึง 50 วัน•   บริการผ่อนชำระสินค้า/บริการ ทำให้ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา

    อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายได้ตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทน สังเกตง่าย ๆ จากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด

    ทั่วประเทศ

•   บริการเ่บิกถอนเงินสด สามารถเลือกรับเงินสดได้สะดวกรวดเร็วจากหลากหลายช่องทาง ดังนี้

   -  ผ่านช่องทางเอทีเอ็ม  กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด ให้ท่านรับเงินสดทันทีง่ายๆ ตลอด 24 ชม. จากเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL

      และเครือข่าย PLUS กว่า 25,000 แห่ง ทั่วประเทศ เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก ที่ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับบัตร

   -  ผ่านช่องทางสายด่วนเงินสด Hello Cash ให้ท่านสามารถ โทรสั่งเงินสดง่ายๆ จากที่บ้านหรือที่ไหน ๆ โดยโทรเข้าหมายเลข 02-3456789 เพียงขอเปิดใช้บริการ

      สายด่วนเงินสด Hello Cash ซึ่งขอรับใบสมัครได้จากศูนย์บริการ โทร.02-3456789 หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสารประกอบการสมัคร

      ส่งกลับมายังบริษัทฯ บริการนี้ใช้ควบคู่กับรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash (Hello Cash Pin)  และระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติ

   -  ผ่านช่องทางใบสมัครสินเชื่อเงินสด ณ เคาน์เตอร์กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  เพียงกรอกใบสมัครและส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่ร้านค้าชั้นนำ เช่น

      เทสโก้โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูรื เพาเวอร์มอลล์ เป็นต้น

*ก่อนใช้บริการเบิกถอนเงินสดทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบวงเงินที่สามารถเบิกถอนได้ ที่หมายเลข 02-3456789 กด 1 และกด4 

•   แบ่งจ่ายสบายๆ ได้ตามต้องการ

     สำหรับบริการเบิกถอนเงินสด ท่านสามารถเลือกชำระคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบชำระขั้นต่ำ หรือแบบชำระรายเดือน เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

  สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ

    -  เพียงท่านเบิกถอนเงินสดจากช่องทางเอทีเอ็ม ก็สามารถชำระคืนแบบขั้นต่ำเีพียง 5% (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท) ของเงินต้นดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

       การใช้วงเงินที่กดจากตู้เอทีเอ็ม ซึ่งระยะเวลาการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาในแต่ละเดือน หากชำระมากระยะเวลาการผ่อนชำระจะสั้นลง

      การชำระคืนแบบขั้นต่ำสามารถใช้ได้กับบริการสินเชื่อเงินสดที่เบิกถอน จากเครื่องเอทีเอ็มเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสายด่วนเงินสด Hello Cash

      การเบิกถอนเงินสดผ่านใบสมัครกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด และบริการผ่อนชำระสินค้า

  สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน

    -  ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ และทราบค่างวดที่แน่นอนได้ โดยมีค่างวดขั้นต่ำเพียง 300 บาท ต่อรายการต่อเดือนเท่านั้น การชำระคืนแบบรายงวด

       สามารถใช้ได้กับบริการผ่อนชำระสินค้า และบริการสินเชื่อเงินสดเฉพาะช่องทาง สายด่วนเงินสด Hell Cash หรือใบสมัครกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด

    

   

 

 

บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรกดเงินสดเคทีซี พิเศษ! สมัครและอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถูกสุด! จ่ายดอกเบี้ยฯหนึ่งบาทสำหรับยอดกดเงินสดผ่าน ATM ครั้งแรกภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ
ธนาคารยูโอบี
บัตรกดเงินสด ยูโอบี เมื่อสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 รอบบัญชี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี พิเศษ! คืนดอกเบี้ย 50% 2 รอบบัญชี เมื่อโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชี
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรกดเงินสด ซิตี้ แบงก์ สมัครวันนี้! รับกระเป๋า FCUK Niffy Overnight bag มูลค่า 4,250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ
ธนาคารธนชาต
บัตรกดเงินสดธนชาต พิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี นาน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ รับเพิ่ม !! เตาอบไฟฟ้าเมื่อมียอดกดเงิน ตามเงื่อนไข ในระยะเวลาที่กำหนด