สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรกดเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อย

ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี!! iPhone 6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาทเพียงสมัครบัตรหรือแนะนำเพื่อนและใช้จ่ายตามที่กำหนด
เหลือเวลา
99
วัน
สิ้นสุดวันที่
28/02/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟริสช้อยส์

 

•   ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี!! iPhone 6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท

   เพียงสมัครบัตรหรือแนะนำเพื่อนและใช้จ่ายตามที่กำหนด

    ฟรี! ตลอดชีพ ค่าธรรมเนียมและแลกเข้ารายปี ตั้งแต่ 1 พ.ย.57- 28 ก.พ.58

แนะนำเพื่อน

ต่อที่1 รับเครดิตเงินคืน ไม่จำกัด!! 

แนะนำมาก....ยิ่งได้มาก

ต่อที่2 รับฟรี iPhone 6 รุ่น 16 GB มูลค่า 27,500 บาท 

    

รายละเอียดและเงื่อนไข บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์

  สมาชิกใหม่ที่ทีสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57-28 ก.พ. 58 และมียอด

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบตามเงื่อนไข (ไม่รวมสมัครสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อผ่อนชำระ ณ วันสมัคร และไม่รวมสามา

ชิกที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือนภายหลังจากรายการสิ้นสุด)

   สมาชิกใหม่ที่จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล จะต้องใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ภายใน 60

วันหลังจากวันอนุมัติ สำหรับยอดใช้จ่านสะสม 8,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไปต้องมีรายการผ่อนสินค้าอย่าง

น้อย 1 รายการ โดยราคาสินค้าขั้นต่ำที่ผ่อนได้จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดผ่อนสินค้าสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่

350,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดผ่อนสินค้าสะสมตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่นำยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดหรือยอดการใสช้จ่ายผ่านวงเงิน

บัตรเครดิตในหมวด สินค้าจิวเวอรี่ ทองคำ และเครื่องประดับ หมวดการซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) รวมทั้งยอด

การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใช้บัตรเครดิต โดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายมาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

(MCC: Merchant Category Code ที่กำหนดโดยระบบของ VISA ) 

   สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล 1 ชิ้นต่อ 1 หมายเลขบัตรตลอดรายการ 

•   สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งก่อนทำรายการซื้อสินค้าและจะได้รับข้อความ SMS ตอบรับ

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยระบบจะคำนวนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจาการลงทะเบียน SMS เท่านั้น

•   กำหนดการจัดส่งของรางวัล

                            บัตรอนุมัติระหว่างวันที่    สมาชิกจะได้รับของรางวัลภายในวันที่
                                   1-30 พ.ย.57                        15 มี.ค.58
                                   1-31 ธ.ค. 57                        15 เม.ย.58
                                   1-31 ม.ค.58                        16 พ.ค.58
    1 ก.พ.-15 มี.ค.58 (บัตรที่สมัครภายในวันที่ 28 ก.พ.58                        13 มิ.ย.58

 

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ

ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ทั้งนี้สมาชิกควรเก็บเซลล์สลิป

และข้อความตอบรับยืนยันการลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

•   ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

•   กรณีลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านโครงการสินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือน

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสิรมการขายนี้

•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็น

สิทธิประโยชน์หรือของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมี

กรณีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี และมีอายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

•   รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่

          -10,000 - 14,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

          -15,000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•   สำเนาบัตรประชาชน

•   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

•   ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน

    •   54,000-99,999 บาท สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •  100,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•   สำเนาบัตรประชาชน

•   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

สิทธิพิเศษ บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

•  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดดอกเบี้ยแบบรายวันตามยอดเงินต้นคง เหลือที่แท้จริง 

•  ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปีตลอดชีพ 

•  ผ่อนสบายๆ ขั้นต่ำ

   - สำหรับการผ่อนสินค้า และเบิกถอนเงินสด ชำระคืนขั้นต่ำ 300 บาืท/รายการ/เดือน

   - สำหรับการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม ชำระคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

•  แบ่งจ่ายสบายๆ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ตลอดระยะเวลาการชำระ 

    หรือ โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยแบบ 2 ช่วงที่ทำให้ท่านแบ่งจ่ายสบายๆ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% ในช่วงแรก 

    และชำระด้วยอัตราปกติในช่วงที่ 2

•  ไม่ต้องจ่ายงวดแรกในวันรับสินค้า และ ยังให้ระยะเวลาก่อนครบกำหนดชำระงวดแรกนานสูงสุดถึง 50 วัน

•   บริการผ่อนชำระสินค้า/บริการ

    สามารถซื้อสินค้าได้ทันทีที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี

    อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายได้ตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทน

    สังเกตง่าย ๆ จากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ดทั่วประเทศ

•   บริการเ่บิกถอนเงินสด

    ท่านสามารถเลือกรับเงินสดได้สะดวกรวดเร็วจากหลากหลายช่องทาง ดังนี้

    - ผ่านช่องทางเอทีเอ็ม  กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด ให้ท่านรับเงินสดทันทีง่ายๆ ตลอด 24 ชม. จากเครื่องเอทีเอ็ม

      ในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL และเครือข่าย PLUS กว่า 25,000 แห่ง ทั่วประเทศ

      เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก ที่ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับบัตร

    - ผ่านช่องทางสายด่วนเงินสด Hello Cash ให้ท่านสามารถ โทรสั่งเงินสดง่ายๆ จากที่บ้านหรือที่ไหน ๆ

      โดยโทรเข้าหมายเลข 02-3456789 เพียงขอเปิดใช้บริ่การสายด่วนเงินสด Hello Cash ซึ่งขอรับใบสมัคร

      ได้จากศูนย์บริการ โทร.02-3456789 หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้แนบเอกสาร

      ประกอบการสมัครส่งกลับมายังบริษัทฯ บริการนี้ใช้ควบคู่กับรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash

      และระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติ

    - ผ่านช่องทางใบสมัครสินเชื่อเงินสด ณ เคาน์เตอร์กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  เพียงกรอกใบสมัครและส่งกลับ

      มายังบริษัทฯ โดยท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่ร้านค้าชั้นนำ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูรื เพาเวอร์มอลล์ เป็นต้น

*ก่อนใช้บริการเบิกถอนเงินสดทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบวงเงินที่สามารถเบิกถอนได้ ที่หมายเลข 02-3456789 กด 1 และกด4 

บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรกดเงินสดเคทีซี พิเศษ! สมัครและอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถูกสุด! จ่ายดอกเบี้ยฯหนึ่งบาทสำหรับยอดกดเงินสดผ่าน ATM ครั้งแรกภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ
ธนาคารยูโอบี
บัตรกดเงินสด ยูโอบี เมื่อสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 รอบบัญชี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี พิเศษ! คืนดอกเบี้ย 50% 2 รอบบัญชี เมื่อโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชี
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรกดเงินสด ซิตี้ แบงก์ สมัครวันนี้! รับกระเป๋า FCUK Niffy Overnight bag มูลค่า 4,250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ
ธนาคารธนชาต
บัตรกดเงินสดธนชาต พิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี นาน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ รับเพิ่ม !! เตาอบไฟฟ้าเมื่อมียอดกดเงิน ตามเงื่อนไข ในระยะเวลาที่กำหนด