สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด

รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
เหลือเวลา
34
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/12/2014
แบ่งปัน

เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด  

•   รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงค์รีววอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และ 25 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโครเพื่อแลกรับ

    บัตรกำนัลเงินสดแม็คโคร

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไขบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด

•   รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง Citi’s Trolley bag ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 4,590 บาท ผ่านระบบอัตโนมัติ

    ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด ภายในวันที่ 31 ต.ค. 56 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาท

    ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรฯ

•   รับอีก 5,000 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรฯ ผ่านเวบไซต์ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 56 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ

    5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรฯ และมีการสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

•   ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสำหรับการสมัครบัตรหลัก และเฉพาะผู้สมัครบัตรฯ/บัญชีฯ ใหม่เท่านั้น

    โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรฯ/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

•   ธนาคารฯ จะโอนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีให้ท่านภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น

•   ของกำนัลจำกัดเพียง 1 รายการสำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรหลักเท่านั้น

•   ของกำนัล คะแนนสะสม และเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น

•   ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่งและเซ็นต์รับจากผู้สมัครบัตรฯ/บัญชีฯ เรียบร้อยแล้ว

•   กรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า

•   การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด

•   โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรเสริม

•   สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเสริม และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม อย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังได้รับบัตรฯ

•   ทางธนาคารจะทำการจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ของบัตรหลักภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข

•   สงวนสิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ สำหรับบัตรหลักที่สมัครบัตรเสริมที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และยังไม่มีการสมัครบัตรเสริมใดๆ กับทางธนาคารซิตี้แบงก์

    ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรเสริมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ทั้งนี้สมาชิกบัตรเสริมต้องไม่มีบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ใดๆทั้งสิ้น

•   จำกัดการมอบของกำนัลสำหรับบัตรหลักที่สมัครบัตรเสริมทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ อัลทิมา) ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

    ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 56

•   บัตรเสริมที่สมัครจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก

•   ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 – 80 ปี

•   บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ จะร่วมใช้วงเงิน รอบบัญชี เดียวกันกับบัตรหลัก ซึ่งบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแต่ละใบได้ โดยวงเงินบัตรเสริม

    ที่กำหนดจะเป็นวงเงินที่บัตรเสริมได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ต่อรอบบัญชี และการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก

•    ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

•   สงวนสิทธิ์ของกำนัล 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่าน

•   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1588

•   Promotion Code : CBAC79

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ

•  ผู้สมัครบัตรต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

•  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ข้าราชการ

   •  บัตรข้าราชการ* หรือบัตรประชาชน

   •  Pay Slip หรือหนังสือรับรองเงินเดือน** หรือ Internet pay Slip**

Top Tier 55 Companies / รัฐวิสาหกิจ / มหาวิทยาลัยเอกชน

   •  บัตรประชาชน

   •  Pay Slip หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Internet pay Slip

Top 5,000 Companies

     •  บัตรประชาชน

   •  Pay Slip หรือ Internet pay Slip หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน+สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 2 เดือน

Non Top 5,000 Companies (มี salary code)

     •  บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

   •  Pay Slip หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Internet pay Slip

   •  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ที่ระบุ Salary Code

เจ้าของกิจการ

   •  บัตรประชาชน

   •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/การค้า/หจก./ทะเบียนพานิชย์ที่มีชื่อลุกค้า  Update ภายหลัง 6 เดือน

   •  สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน(ที่แสดงรายละเอียดการเดินบัญชีไม่ใช่ยอดรวม)

Small compny (เงินเดือนผ่าน Bank แต่ไม่ใช่ salary code)

   •  บัตรประชาชน

   •  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือ Pay Slip หรือ Internet Pay Slip

   •  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า

Cash Salary (ไม่มี Salary Code)

   •  บัตรประชาชน

   •  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Pay Slip (กรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลเครดิตบูโร ทางธนาคารอาจจะขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม)

 * ถ้าใช้บัตรข้าราชการต้องแนบทะเบียนบ้าน  **ถ้าเงินเดือนไม่ตรงกับตารางเงินเดือนข้าราชการต้องแนบสำเนาาบัญชีธนาคารย้อนกลัง 2 เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับชาวต่างชาติ

คุณสมบัติ

•  ผู้สมัครบัตรต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 80,000 บาท

Foreigner - ทั่วไป

   •  สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

   •  ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) ซึ่งยังไม่หมดอายุ 

   •  เบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าไม่มี ต้องขอสำเนาใบเสร็จมือถือ หรือสัญญาเช่าอพาร์ทเม้นแนบด้วย

   •  เอกสารรายได้ประกอบการสมัครเหมือนกับ Top company หรือ Non - Top company

Foreigner - เจ้าหน้าที่สถานทูต

    •  สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

    •  ใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย ไม่ต้องใช้แต่จะต้องมี บัตรประจำตัวบุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต(ถ่ายรูปบัตรหน้า-หลัง แนบ) และสำเนา Passport ที่มี Stamp

    •  เบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าไม่มี ต้องขอสำเนาใบเสร็จมือถือ หรือสัญญาเช่าอพาร์ตเม้นท์ แนบด้วย

 

 

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร วีซ่า

   บัตรเครดิตเดียว ที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโคร

   รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และรับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่าย

    ภายนอกแม็คโคร

   รับส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิประโยชน์ตลอดปี จากร้านอาหารกว่า 2,000 ร้านทั่วประเทศ

   รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย จาก 5,000 ร้านค้าทั่วโลก ด้วย Citibank World Privileges

   เบิกเงินสดได้ สูงสุด 100% ของวงเงิน

   ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 55 วัน

   รับเงินคืนเข้าบัญชี 1% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรฯ ครบทุก 700 บาท (วันนี้ - 31 ธ.ค. 56)

 

คะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด

   รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และรับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่าย

    ภายนอกแม็คโคร เพื่อแลกรับบัตรกำนัลเงินสดแม็คโคร

   คะแนนซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ

   3 ช่องทางในการแลกคะแนนซิตี้ รีวอร์ด

    •   แลกรับของกำนัลหรือส่วนลดเพิ่มทันที ณ จุดขายกับ Instant Citi Rewards

    •   สะดวก รวดเร็วกับการแลกผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588

    •   สะดวก รวดเร็วกับการแลกผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ www.citibank.co.th

 

สิทธิ์ในการคุ้มครอง

•   สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด USD 200,000 ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ

•   ชดเชยกระเป๋าเดินทางและเที่ยวบินล่าช้า/ยกเลิกสูงสุด USD 200 ต่อผู้ถือบัตร หรือ USD 350 ต่อครอบครัว

•   ชดเชยกระเป๋าเดินทางสูญหายสูงสุด USD 700 ต่อผู้ถือบัตร หรือ USD 1,400 ต่อครอบครัว

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดรดิตร่วมโรบินสัน - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition* (มูลค่า 4,990 บาท) เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี ปีแรก
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท