สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์

สมัครบัตรใหม่ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติ
เหลือเวลา
โปรโมชั่น
หมดอายุ
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/10/2014
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่บัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์

 

•   ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี 2 ต่อสุดคุ้ม รับง่าย ๆ

    กระเป๋าเดินทาง เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติ

    ต่อที่ 2: รับเพิ่มอีก เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สูงสุด 5,000 บาท

    สะสมยอดใช้จ่ายทุก ๆ 25,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์


   สมาชิกใหม่ที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์/ เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรกรุงศรี เดบิต เฟิร์สช้อยส์)

    ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57 – 31 ต.ค. 57 (ไม่รวมสมัครสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อผ่อนชำระ ณ วันสมัคร และไม่รวมสมาชิกที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือน)

•   สมาชิกใหม่ที่่จะมีสิทธิได้รับของกำนัลจะต้องจ่ายผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติ โดยราคาสินค้าขั้นต่ำที่ผ่อนได้

    จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดหรือยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตในหมวดสินค้าจิวเวอร์รี่ ทองคำ

    และเครื่องประดับมีมูลค่า และหมวดการซื้อกองทุนต่างๆ รวมทั้งยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมาย

    มาคำนวนรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

   สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวก่อนทำรายการซื้อสินค้าและจะได้รับข้อความ SMS ตอบรับ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

    โดยระบบจะคำนวณรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียน SMS เท่านั้น

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

   โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้สมาชิกควรเก็บเซลล์สลิป

   และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

•   กรณีที่สมาชิกใหม่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทขอสงวนสิทธ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อกรุงศรีเฟริ์สช้อยแทน

•   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ เป็นสิทธิประโยชน์หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน

    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 
 

 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

 

พนักงานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี และมีอายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

•   รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่

    •   10,000-14,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •   1,5000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•    สำเนาบัตรประชาชน

•   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

 

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

•   ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน

    •   54,000-99,999 บาท สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •   100,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•    สำเนาบัตรประชาชน

•   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

 

  

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 
 

•   วงเงินบัตรเครดิตสูงสุด 500,000 บาท

•   ชำระสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการต่างๆทีมีเครื่องหมาย  ทั่วโลก 

•   ระยะเวลาการชำระเงินโดยปลิดดอกเบี้ยนานสูงสุด 50 วัน

•   ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการตลอดปี

 

ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกับ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

  ทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากทุกยอดการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย  และ  

  คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นเงินสดคืนเข้าบัญชี กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด หรือบัตรกำนัล หรือของรางวัลมากมาย

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยคาร์ด

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยวีซ่า คลาสสิค

•   พักผ่อนสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 60% สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ

•   สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกับส่วนลดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณ จากกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยวีซ่า โกลด์

•   บริการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี จาก Home Card by Homepro ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง/เครื่อง

•   พักผ่อนสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 60% สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ

 

•   สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกับส่วนลดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณ 

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท