สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์

ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
เหลือเวลา
100
วัน
สิ้นสุดวันที่
28/02/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่บัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์

 

 

•   ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี!! iPhone 6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท

   เมื่อสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และมียอดใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วันนับจากวันอนุมัติ

รายละเอียดและเงื่อนไข บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์

  สมาชิกใหม่ที่ทีสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57-28 ก.พ. 58 และมียอด

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบตามเงื่อนไข (ไม่รวมสมัครสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อผ่อนชำระ ณ วันสมัคร และไม่รวมสามา

ชิกที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือนภายหลังจากรายการสิ้นสุด)

   สมาชิกใหม่ที่จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล จะต้องใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ภายใน 60

วันหลังจากวันอนุมัติ สำหรับยอดใช้จ่านสะสม 8,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไปต้องมีรายการผ่อนสินค้าอย่าง

น้อย 1 รายการ โดยราคาสินค้าขั้นต่ำที่ผ่อนได้จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดผ่อนสินค้าสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่

350,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดผ่อนสินค้าสะสมตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่นำยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดหรือยอดการใสช้จ่ายผ่านวงเงิน

บัตรเครดิตในหมวด สินค้าจิวเวอรี่ ทองคำ และเครื่องประดับ หมวดการซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) รวมทั้งยอด

การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใช้บัตรเครดิต โดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายมาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

(MCC: Merchant Category Code ที่กำหนดโดยระบบของ VISA ) 

   สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล 1 ชิ้นต่อ 1 หมายเลขบัตรตลอดรายการ 

•   สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งก่อนทำรายการซื้อสินค้าและจะได้รับข้อความ SMS ตอบรับ

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยระบบจะคำนวนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจาการลงทะเบียน SMS เท่านั้น

•   กำหนดการจัดส่งของรางวัล

                            บัตรอนุมัติระหว่างวันที่    สมาชิกจะได้รับของรางวัลภายในวันที่
                                   1-30 พ.ย.57                        15 มี.ค.58
                                   1-31 ธ.ค. 57                        15 เม.ย.58
                                   1-31 ม.ค.58                        16 พ.ค.58
    1 ก.พ.-15 มี.ค.58 (บัตรที่สมัครภายในวันที่ 28 ก.พ.58                        13 มิ.ย.58

 

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ

ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ทั้งนี้สมาชิกควรเก็บเซลล์สลิป

และข้อความตอบรับยืนยันการลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

•   ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

•   กรณีลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านโครงการสินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือน

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสิรมการขายนี้

•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็น

สิทธิประโยชน์หรือของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมี

กรณีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

 

พนักงานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี และมีอายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

•   รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่

    •   10,000-14,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •   1,5000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•    สำเนาบัตรประชาชน

•   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

 

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

•   ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน

    •   54,000-99,999 บาท สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

    •   100,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด

เอกสารการสมัคร

•    สำเนาบัตรประชาชน

•   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

•   เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

 

  

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 
 

•   วงเงินบัตรเครดิตสูงสุด 500,000 บาท

•   ชำระสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการต่างๆทีมีเครื่องหมาย  ทั่วโลก 

•   ระยะเวลาการชำระเงินโดยปลิดดอกเบี้ยนานสูงสุด 50 วัน

•   ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการตลอดปี

 

ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกับ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

  ทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากทุกยอดการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย  และ  

  คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นเงินสดคืนเข้าบัญชี กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด หรือบัตรกำนัล หรือของรางวัลมากมาย

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยคาร์ด

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยวีซ่า คลาสสิค

•   พักผ่อนสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 60% สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ

•   สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกับส่วนลดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณ จากกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

 

สิทธิพิเศษกรุงศรีเฟิร์สช้อยวีซ่า โกลด์

•   บริการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี จาก Home Card by Homepro ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง/เครื่อง

•   พักผ่อนสุดคุ้ม ส่วนลดสูงสุด 60% สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ

 

•   สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกับส่วนลดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณ 

•   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ใช้ขอวีซ่าเช็งเก้นได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท