สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

สินเชื่อบุคคลกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

สมัครสินเชื่อเงินสด "อนุมัติง่ายทันใจดอกเบี้ยต่ำสุดๆ 19% ต่อปี"
เหลือเวลา
64
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่สินเชื่อเงินสด กรุงศรี เฟิร์สซ้อยส์

  สมัครสินเชื่อเงินสด  "อนุมัติง่ายทันใจดอกเบี้ยต่ำสุดๆ 19% ต่อปี" เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ

   สำหรับท่านที่เลือกชำระคืนเป็นรายเดือนหรือชำระคืนขั้นต่ำ 5%

  รู้ผลอนุมัติไวภายใน 30 นาที  รับเงินพร้อมรับเงินภายในวันเดียวกัน

  วงเงินอนุมัติสูงสุดวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท

  ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี (อัตราลดต้นลดดอก)

  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (อัตราลดต้นลดดอก)

  ˜ ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย สมัครสินเชื่อเงินสด

   อัตราดอกเบี้ยปกติแบบลดต้นลดดอกต่อปี (ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

    สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี)

   ลูกค้าใหม่ที่สมัครสามารถรู้ผลอนุมัติภายใน 30 นาที เมื่อสมัครที่ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทั่วประเทศ เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะต้องมีความครบถ้วน

    และสมบูรณ์

   ลูกค้าใหม่ที่จะรับโอนเงินในวันเดียวกัน เฉพาะการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์,

    ธนาคารกสิกรไทย และลูกค้าจะต้องทราบผลการอนุมัติก่อน 13.00 น. (กรณีที่ลูกค้าทราบผลการอนุมัติหลัง 13.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป)

   เฉพาะจำนวนเงินที่ลูกค้าเบิกถอนเงินสดภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อครั้งแรก สำหรับการเบิกถอนเงินสดครั้งถัดไป บริษัทจะ

    เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยปกติแบบลดต้นลดดอกต่อปี

2. โอนยอดคงค้างบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลที่มีอยู่มาที่กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์บัตรเดียว 

   ดอกเบี้ยต่ำสุด 16.99%

   ผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุด 60 เดือน

   ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนหนี้

   สะดวก ง่าย เร็ว! ชำระหนี้ให้เสร็จใน 1 วัน


     โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบริการโอนยอดคงค้างสินเชื่อ

ยอดสินเชื่ออนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

30,000 – 50,000 บาท

25%

50,001 – 100,000 บาท

22%

100,001 – 300,000 บาท

19%

300,001 บาทขึ้นไป

16.99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   เลือกผ่อนสบาย ๆ 24, 30,,36,48 งวด หรือสูงสุด 60 งวด

•   รับโอนทั้งยอดคงค้างบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลเริ่มต้นเพียง 30,000 บาท ได้สูงสุด 5 สถาบันการเงิน

•   ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอน

•   สะดวก ง่าย รวดเร็วกว่า! ด้วยบริการชำระหนี้ให้สถาบันเงินนั้น ๆ โดยตรง ภายใน 1 วันทำการ

 

หมายเหตุ:

•   ลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ดและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่าคาร์ด) ณ วันสมัคร ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 57

   อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี

ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย

รายการต่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท)

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
   
•  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   •  ค่าธรรมเนียมรายปี


ฟรี!
ฟรี!

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
        แบบลดต้นลดดอก และค่าปรับ 
        กรณีชำระคืนก่อนกำหนด

สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

   •  ดอกเบี้ย

สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

   •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี

   •  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

ไม่มี

   วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
  

การผ่อนชำระสินค้า : เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ
การเบิกถอนเงินสด : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

   เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
   แบบคงที่

1.32% ต่อเดือน 
(สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)

   อัตราการผ่อนชำระคืน
  

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน หรือ 5% 
ของยอดเงิน ตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือนแต่ไม่น้อย 
กว่า 500 บาท

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
   •  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า


1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือ
    บุคคลอื่น
ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน*
           • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*
              - ธ.กรุงศรีอยุธยา 
              - ธ.ไทยพาณิชย์ 
              - ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี 
              - ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ฟรี!! 
ฟรี!! 
ฟรี!! 
ฟรี!!

           • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
              - ธ.กรุงศรีอยุธยา
              - ธ.ไทยพาณิชย์
              - ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย 
              - ธ.ทหารไทย

(กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด )
 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง 
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 30 บาท / ครั้ง

           • ชำระที่จุดบริการรับชำระ
               -   เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
               -   ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย
                   PAY AT  POST 
               -  เทสโกโลตัสทุกสาขา 
               -  mPay Station 
               -  ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที 

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
15 บาท /15 บาท / ครั้ง 
10 บาท /10 บาท / ครั้ง 

10 บาท /10 บาท / ครั้ง 
10 บาท /10 บาท / ครั้ง 
10 บาท /15 บาท / ครั้ง

           • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

              -  ผ่านบริการ Ture Money 
              - ผ่านบริการ MPay  

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

12 บาท / ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
          ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
            - ธ.กรุงไทย
            - ธ.ไทยพาณิชย์
            - ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี


(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
  5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

250 บาท / งวด 
สำหรับยอดค้างชำระ 1-2 งวด
350 บาท / งวด สำหรับยอดค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม**
              - ธ.กรุงศรีอยุธยา 
              - เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล 
              -  เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง 
ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท / ครั้ง 
ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท / ครั้ง

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
     
• ค่าปรับเช็คคืน
     
• ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย / ชำรุด
     
• ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี
     
• ค่าออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม่ทดแทนรหัสเดิม


ไม่มี
100 บาท
50 บาท / ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
50 บาท

หมายเหตุ:
*  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน
** เฉพาะลูกค้าที่สามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มเท่านั้น หากท่านมีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่าย การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้ง ตามลำดับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) เครือข่ายธ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือข่ายเอทีเอ็มพูล 3) เครือข่ายพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2345-6789

 

การชำระเงิน      

เลือกวันที่ผ่อนชำระสินเชื่อดังนี้ 3, 9, 15, 21, 25, 30 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ง่ายๆ ดังนี้

 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*
      - ธ.กรุงศรีอยุธยา 
      - ธ.ไทยพาณิชย์ 
      - ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี 
      - ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ฟรี! (เริ่ม 1 กันยายน 2553) 
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 30 บาท / ครั้

 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
      - ธ.กรุงศรีอยุธยา
      - ธ.ไทยพาณิชย์
      - ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย 
      - ธ.ทหารไทย

กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด (ต่อครั้ง)
 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง 
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 30 บาท / ครั้ง

  • ชำระที่จุดบริการรับชำระ

      - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
      - ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT  POST 
      - เทสโกโลตัสทุกสาขา 
     -  mPay Station 
     -  ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที 

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
15 บาท /15 บาท / ครั้ง 
10 บาท /10 บาท / ครั้ง 

10 บาท /10 บาท / ครั้ง 
10 บาท /10 บาท / ครั้ง 
10 บาท /15 บาท / ครั้ง

     -   ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
     -  ผ่านบริการ Ture Money                
     -  ผ่านบริการ MPay

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 


 

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานประจำ

•   ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี

•   อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

•   รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 8,000 - 14,999 บาท

เจ้าของกิจการ

•   มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี 

•   ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

•   มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือนขั้นต่ำ

    •  67,000 - 99,999 บาท สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯและปริมณฑล

    •  54,000 - 99,999 บาท สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ใน ต่างจังหวัด

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

•   สำเนาบัตรประชาชน 

•   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง 

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเข้า (กรณีต้องการสินเชื่อเงินสด)

เจ้าของกิจการ

•   สำเนาบัตรประชาชน 

•   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเข้า (กรณีต้องการสินเชื่อเงินสด)

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

บริการผ่อนชำระสินค้า / บริการ

•  วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระสูงสุดถึง 500,000 บาท

  ผ่อนชำระสินค้าได้ตามต้องการ ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำทั่วไปที่มีสัญลักษณ์  กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ

  ผ่อนสินค้าสั้น-ยาวเลือกได้ สุดคุ้มด้วยโปรโมชั่น บัตรเดียวที่ให้คุณผ่อนสั้น กับอัตราดอกเบี้ย 0% หรือผ่อนยาวกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน

   สูงสุด 36 เดือน
 

เลือกจ่ายได้ตามต้องการ

  เลือกวันชำระเงินคืน จากวันที่ 3, 9, 15, 21, 25, หรือ 30 ของเดือน

  เลือกผ่อนชำระแบบรายเดือน เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อเดือนนานสูงสุด 60 เดือน (สำหรับบริการผ่อนชำระสินค้า และบริการเบิกถอนเงินสด)

  เลือกผ่อนชำระแบบขั้นต่ำเพียง 10% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (สำหรับบริการบัตรเครดิต) และ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (สำหรับบริการ

   เบิกถอนถอนเงินสด)

  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดดอกเบี้ยตามจริงเป็นรายวันประหยัดทันทีเมื่อสมาชิกชำระมากกว่ายอดเรียกเก็บ

บริการเบิกถอนเงินสด

  เบิกถอนเงินสดสูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อผ่อนชำระ

  อนุมัติเงินด่วน 30 นาทีเพียงส่งใบคำขอสินเชื่อที่ศูนย์บริการหรือ เคาน์เตอร์กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ

  รับใบคำขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

   เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์  ทั้วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

  สายด่วนเงินสด Hello Cash  โทรสั่งเงินสด เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  รูดรับเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ที่ศูนย์บริการหรือ เคาน์เตอร์ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ
 

ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกับ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

  รับคะแนนสะสมจากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิต ผ่อนชำระสินค้า หรือเบิกถอนเงินสด

  คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นเงินสดคืนเข้าบัญชี กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด หรือบัตรกำนัล หรือของรางวัลมากมาย

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

  ห้องพักรับรองพิเศษ Bangkok Airways Blue Ribbon club  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  สิทธิพิเศษสำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์คาร์ด บริการตรวจเช็ค และทำึความสะอาดเครื่องไฟฟ้าตัวโปรดโดย HomeCare by HomePro

    (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ส่งให้พร้อมกับบัตรของท่าน)

ช่องทางชำระคืนแสนสะดวก

  ชำระคืนผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

         - ฟรี! ค่าธรรมเนียม บริการชำระคืนโดยผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

         - ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า 600 สาขาทั้วประเทศ

         - ชำระที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้วประเทศ

         - ชำระผ่าน Krungsri Phone 1572

         - ชำระผ่าน Krungsri Online

  หักบัญอัตโนมัติ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย หรือ ยูโอบี

  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

  เคาน์เตอร์ชำระเงิน ที่มีเครื่องหมาย 

  ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

ศูนย์บริการ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

  ศูนย์บริการ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ณ ห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ

  บริการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ โทร. 0-2345-6789 ตลอด 24 ชม.

  บริการค้นหาโปรโมชั่น และส่วนลด ที่ www.firstchoice.co.th

  รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นก่อนใครที่ 'Krungsri First Choice' ในหน้า facebook 

    หมายเหตุ * ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท และบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท